Regulamin

Regulamin

 1. Przyjmuję do wiadomości, że:

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji
  • mam w każdym momencie prawo dostępu do informacji związanych z moją osobą
  • mogę w każdym momencie edytować / aktualizować przekazane przeze mnie dane osobowe
  • mogę w każdym momencie wycofać zgodę (pamiętając o tym, że dane przetwarzane przed jej wycofaniem były przetwarzane zgodnie z prawem) na przetwarzanie moich danych osobowych kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty tradycyjnej (ul. Sienkiewicza 31, 65-431 Zielona Góra) lub wiadomości e-mail ( daneosobowe@efekt-synergia.pl )

  Dodatkowe informacje:

  • będziemy się kontaktować z Tobą tylko w celach bezpośrednio związanych z prowadzonymi przez nas procesami rekrutacyjnymi
  • nie będziemy udostępniać naszej bazy danych podmiotom niezwiązanym z nami w zakresie naszej głównej działalności, a więc doradztwa personalnego
  • dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe, a więc wszelkie informacje które nam udostępnisz były jak najbardziej bezpieczne
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych (zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach) przez Synergia Konsulting w celu związanym z moim udziałem w niniejszym procesie rekrutacyjnym, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Wyrażając tą zgodę, zgadzam się na kontakt telefoniczny / sms / wiadomość e-mail w celu prawidłowego i sprawnego przedstawienia mi oferty pracy, a także dalszego prowadzenia procesu rekrutacji po mojej akceptacji. Administratorem danych osobowych jest Synergia Konsulting, której siedziba mieści się pod adresem: 65-431 Zielona Góra, ul. H. Sienkiewicza 31/2 Wyrażenie zgody spowoduje przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście tylko tej rekrutacji. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane pracodawcy, dla którego realizujemy dany proces rekrutacyjny.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych (zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach) przez Synergia Konsulting w celu prowadzenia i administrowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi z moim udziałem (zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem), w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy poprzez następujące kanały komunikacji:
  • sms
  • kontakt telefoniczny
  • wiadomość e-mail

  a także dalszego prowadzenia procesu rekrutacji po mojej akceptacji.
  Przyjmuję również do wiadomości, że moje dane będą przechowywane i przetwarzane przez Synergia Konsulting przez okres 10 (słownie: dziesięciu) lat (liczone od 1 stycznia roku następującego po złożeniu aplikacji) lub do momentu wycofania przeze mnie zgody (poprzez e-mail lub list tradycyjny ). Administratorem danych osobowych jest Synergia Konsulting, której siedziba mieści się pod adresem: 65-431 Zielona Góra, ul. H. Sienkiewicza 31/2 Wyrażenie tej zgody spowoduje przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście rekrutacji aktualnie prowadzonych jak i tych, które rozpoczniemy w przyszłości. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane pracodawcy, dla którego realizujemy bądź będziemy realizować proces rekrutacyjny.

 4. Wyrażam zgodę na aktywną promocję mojej kandydatury przez Synergia Konsulting wśród pracodawców, którzy współpracują z nami w zakresie prowadzonych przez siebie rekrutacji.
  Wyrażenie tej zgody umożliwi nam promowanie Twojej kandydatury wśród pracodawców, z którymi pozostajemy w kontakcie. Promocja ta odbywać się będzie na zasadzie zaprezentowania Twojego doświadczenia / kompetencji / umiejętności potencjalnemu pracodawcy (bez ujawniania danych osobowych które mogłyby przyczynić się do Twojej identyfikacji). Poprzez powyżej wymienione dane rozumiemy to: imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe. Po akceptacji przez pracodawcę Twojej kandydatury, skontaktujemy się z Tobą i po zaaprobowaniu przez Ciebie oferty, przekażemy ukryte wcześniej dane i rozpoczniemy właściwe działania rekrutacyjne.