Regulamin

Regulamin

Wyrażam zgodę na posiadanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych przez Synergia Konsulting z siedzibą w Zielonej Górze, dla celów niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnianie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych powiązanym lub współpracującym z Synergia Konsulting oraz potencjalnym pracodawcom. Mam świadomość, iż przysługują mi prawa do zmiany, dostępu i ochrony moich danych osobowych.

Numer certyfikatu w rejestrze agencji zatrudnienia: 5878

  • © SYNERGIA KONSULTING

  • strony internetowe dogo.pl