Rekrutacja

3 x K = Klient, Kandydat, Konsultant

 „Po trzykroć K – nasi Klienci, Kandydaci oraz Konsultanci – wspólna praca zapewni sukces oraz obopólne korzyści płynące z rekrutacji"

 

Obszary ekspertyzy

Obszary naszej ekspertyzy są następujące:

IT&Telekomunikacja, Inżynieria&Produkcja, Budownictwo&Nieruchomości, Finanse&Księgowość, Sprzedaż&Marketing, Executive.

Metody rekrutacji

Ludzie są kluczem do sukcesu każdej organizacji. Z właściwymi ludźmi, praca staje się skuteczniejsza, przyjemniejsza i ostatecznie bardziej wydajna.

98% wskaźnik sukcesu

Dlaczego Synergia Konsulting? – mamy wyniki!