Wskaźnik sukcesu

Dlaczego Synergia Konsulting? – mamy wyniki!

 

Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, cały czas utrzymujemy 98% wskaźnik sukcesu zatrudnienia. (Uwaga: nasz sukces jest średnią wyliczoną na podstawie wszystkich ekskluzywnych zleceń na rekrutacje stałe podejmowanych przez Synergia Konsulting w ciągu poprzednich 24 miesięcy w których Kandydat pozostaje zatrudniony u Pracodawcy po upłynięciu okresu gwarancyjnego).

Jest to wskaźnik z którego jesteśmy bardzo dumni, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę bardzo konkurencyjny charakter naszej branży. Nie spoczywamy jednak na laurach. O sukcesie najlepiej mówi zawsze ostatni zamknięty projekt, a my poszukujemy stale nowych i lepszych sposobów, aby pomagać naszym Kandydatom i Klientom.

Wskaźnik sukcesuOdsetek zatrudnienia kandydatów, którzy z sukcesem zakończyli swój okres próbny bądź uzgodniony wcześniej czas kadencji:

• 2009 / 2010 98.2%

• 2010 / 2011 98.7%

• 2011 / 2012 98.3%

Wierzymy że te statystyki są podstawowym wskaźnikiem naszego sukcesu.