• Side 1
  • AKTUALNE OFERTY PRACY
    Side 1
    Szukasz pracy? Szukaj jej z nami!

    Już dziś dołącz do Kandydatów, którzy rozwinęli skrzydła dzięki współpracy z Synergia Konsulting.
  • PRACODAWCA
    Side 1
    Dlaczego Synergia Konsulting? – mamy wyniki!

    Dajemy liczbom mówić za siebie - 98% wskaźnik sukcesu zatrudnienia jest czymś, z czego jesteśmy bardzo dumni.
  • KANDYDAT
    Side 1
    Masz dość rekruterów nie respektujących Twoich wskazówek dotyczących formy i czasu nawiązana kontaktu?
    Masz dość rekruterów nie udzielających informacji zwrotnej w trakcie procesu rekrutacji?
    Masz dość rekruterów nie ukrywających, że jesteś postrzegany jako „produkt” o określonej wartości, który należy „sprzedać” do organizacji zleceniodawcy.

    I słusznie!

    Tu w Synergia Konsulting wiemy, że jedyna możliwa postawa Konsultantów względem Kandydatów to postawa pro-kliencka.
  • REKRUTACJA
    Side 1
    Po trzykroć K - nasi Klienci, Kandydaci oraz Konsultanci - wspólna praca zapewnia sukces oraz obopólne korzyści płynące z rekrutacji.
  • FEEDBACK OD KANDYDATÓW
    Side 1
  • OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
    Side 1
  • GWARANCJA DOBREGO PRACOWNIKA
    Side 1
    Nie jesteś pewny, czy zatrudniony przez Ciebie Kandydat będzie dobrym pracownikiem? Niepotrzebnie! Każdy rekomendowany przez Synergia Konsulting Kandydat podlega minimum 3-miesięcznemu okresowi gwarancyjnemu.
  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
    Side 1
    Czy stać Cię na poświęcanie niezliczonej liczby godzin na czasochłonne rekrutacje zamiast poświęcania pełnej energii na realizację własnych zadań biznesowych?
  • REFERENCJE
    Side 1


  • Twoje dane przetwarzane są przez nas z należytą troską, zgodnie z RODO i jej zaleceniami. Nie przekażemy ich dalej bez TWOJEJ akceptacji, a nasz kontakt z Tobą będzie dotyczyć tylko rekrutacji.
  • © SYNERGIA KONSULTING

  • strony internetowe dogo.pl